Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Agenda ALV 2022

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen ALV 2021
 5. Jaarverslag 2021
 6. Financieel jaarverslag / begroting 2022
 7. Verslag en benoeming kascommissie
 8. Bestuurssamenstelling
 9. Visuitzet/harkboot
 10. Spoorput / visrechten gemeentewater)
 11. Wedstrijdparcours (vissteigers)
 12. Activiteiten 2022/2023
 13. Rondvraag en sluiting