Notulen ALV 2018

Algemene ledenvergadering 2019

Locatie: ’t Houtsje 
Adres: Oude Koemarkt 6, 8441 EV Heerenveen

Inloop vanaf 19:30 uur.

Lees de notulen 2018 hier