Van de Bestuurstafel

Iedere maand vergadert het 7-koppige bestuur van de HSV Heerenveen e.o. over allerlei zaken die de
vereniging en haar leden aangaan. Dit doen wij onder het vakkundige voorzitterschap van Rinze Jan
en met een agenda en actielijst nauwkeurig voorbereid door onze secretaris Frodo.

Dit korte verslag is om jullie als leden te informeren over wat ons bezighoudt, waar we over nadenken
en welke richting we op willen. Dit zijn zowel zaken voor de korte termijn, maar zeker ook de lange
termijn. Hierbij hebben we te maken met veel ‘stakeholders’ zoals de Gemeente, het Wetterskip,
Sportvisserij Nederland (SVN) en Sportvisserij Friesland (SVF) en uiteraard onze leden.

Onlangs hebben we conform de AVG – net zoals vele andere verenigingen – een Privacy Statement
opgesteld en op onze website vermeld. Dit laat zien hoe wij omgaan met jullie persoonsgegevens en
de bescherming hiervan. Onze ledenadministratie is uitbesteed aan SVN. Ook zij hebben (AVG)
maatregelen getroffen en we hebben een verwerkingsovereenkomst met hen afgesloten.

Daarnaast zijn we volop bezig met het organiseren en ondersteunen van diverse activiteiten (zie
Agenda op onze website). Jaarlijks terugkerende succesnummers zoals de ouderenvisdag en de
Karper24uurs zullen uiteraard ook dit jaar niet ontbreken. We hebben onlangs een grote
jeugdviswedstrijd gesteund die jaarlijks wordt georganiseerd door de St. Akkrum Nes Centraal.
Voorheen was HSV Utingeradeel hier bij betrokken, maar door de ‘samenvoeging’ met onze
vereniging hebben wij dit nu opgepakt.

Voor de lange(re) termijn zijn we met een aantal grote projecten bezig. Zo participeren we al jaren
samen met veel vrijwilligers zeer actief in het Spiegelkarper project De Friese Boezem. Deze
betrokkenheid resulteert in een betere karperstand in Friesland en zorgt tevens voor het onderhoud
van het karperbestand in de wateren gelegen in ons verenigingsgebied. Daarnaast zijn we de
haalbaarheid van de mogelijke aanleg van een wedstrijdparcours (Heerenveense Kanaal) aan het
onderzoeken.

Een vrij recente ontwikkeling is dat we ons hebben aangesloten bij het landelijke project
‘Sportvisserij op de Kaart’ van SVN en is er in dat kader een beheerplan geschreven voor een aantal
viswateren binnen ons verenigingsgebied. Dit met als doel om deze viswateren te optimaliseren
(uitzet, steigers etc.) voor onder andere de jeugd-, recreatie, oudere of minder valide sportvisser.

Tenslotte hebben we in nauwe samenwerking met SVF een ‘startdocument’ geschreven voor het
project “Sportvissen: Samen d’r op út”. Met dit project wil SVF samen met partners de leefomgeving
en de sociale cohesie in Heerenveen-ZO Friesland versterken. Dit willen wij doen door mensen lokale
en duurzame hengelsportactiviteiten aan te bieden.

Kortom, veel onderhanden en het gaat ons vaak niet snel genoeg. Aan de andere kant, doorgaans
kunnen we als hengelsportvereniging alleen niet veel beginnen en hebben we sterke partners met visie
en contacten nodig. Het is in ieder geval ontzettend positief dat er een beweging op gang aan het
komen is die inziet dat vissen kan bijdragen aan onze maatschappij op veel verschillende manieren.

Namens het bestuur, 23 juni 2018.