Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Spiegelkarperproject (SKP)

Spiegelkarperproject de Friese Boezem

Spiegels melden?: spiegelkarpermelden@outlook.com

of via de app:

Karpers melden? Heeft dat zin? Is dat leuk? Is dat betrouwbaar? Vaste melders weten meestal wel waar ze aan toe zijn bij hun SKP, maar wat als je die SKP-coördinator of matcher niet kent? Dan is er al gauw (begrijpelijk) aarzeling en scepsis. Om het vertrouwen van die karpervissers te winnen heeft de Matching Community samen met de BVK gezocht naar een nieuwe, simpele en vooral ook betrouwbare, discrete manier van karpers melden in Nederland en Vlaanderen.

Spiegelkarpermeldingen zijn voor ons bij de BVK van grote waarde. Om dat te begrijpen hoef je alleen maar even de rubriek ‘Spiegel van de maand’ op de website www.karperbeheer.nl erop na te slaan.

Maar wat is het directe voordeel voor jou als karpervisser?

Waarom wel?

Uit ervaring weten we dat karpervissers om heel verschillende redenen melden:

  • Nieuwsgierigheid naar de geschiedenis en achtergrond van de door jou gevangen karper.
  • Je waardering laten blijken voor het werk van SKP’s.
  • Beseffen dat je met meldingen een bijdrage levert aan mooie karperbestanden.

Voor ons maakt het niet uit waarom je meldt, als je maar meldt. Toch is het goed te zien dat er een groeiend aantal (vooral jongere) karpervissers die puur uit nieuwsgierigheid melden. Waar is mijn spiegelkarper uitgezet? Is die wel uitgezet? Hoe oud is die karper en wat is de groei? Maar ook degene die uit waardering of plichtsgevoel een spiegelkarper melden, zijn bij ons aan het goede adres. Er wordt echt wel wat gedaan met die meldingen! Sterker de mooiste karperbestanden en beste uitzetprogramma’s worden gebaseerd op de analyse van spiegelkarpermeldingen. We weten zo langzamerhand steeds beter hoeveel en waar we het beste karper uitzetten, maar ook welk uitzettype het meest geschikt is in gegeven omstandigheden. En als dat je nog niet overtuigt om te melden, weet dan dat juist resultaten van SKP-monitoring waterbeheerders en andere instanties over de streep kunnen trekken bij het instemmen met een karperuitzetprogramma.

Waarom niet?

Waarom dan toch niet melden? We horen verschillende geluiden:

  • Ik heb spiegelkarpers gemeld, maar ik zie zelden een match met mijn vangst en zelfs vaak geen antwoord.
  • Ik hoef niks te weten over m’n vangst. Ik vang liever onbekende karpers.
  • Ik meld niet want ik weet niet waar en bij wie?
  • Ik ben bang dat mijn vangsten uitlekken en anderen profiteren.

Om met het laatste te beginnen: wij beseffen (als karpervissers) terdege dat de vrees voor openbaarheid en publiciteit van vangsten je kan tegenhouden om te melden. Karpervissers zijn op hun rust gesteld en geen enkele karpervisser zit te wachten op een run (nou ja wel op een ‘fluiterrun’ J) op zijn water/stek omdat er zulke mooie karpers zwemmen. Zo simpel is dat.

Om die reden werken wij bij de Matching Community uitsluitend met matchers en SKP-coördinatoren die een integriteitsverklaring hebben getekend. Nee, daarmee geen 100% garantie dat het niet toch een keer fout gaat. Maar je kunt er wel van verzekerd zijn dat de bij ons aangesloten matchers de wensen en de privacy van de melder voorop stellen en elke melding discreet behandelen.

Henri van der Wal van onze HSV houdt zich sinds kort ook bezig met het “matchen” via de “Matching Community”.

Hier een terug vangst op een Fries meer.

Spiegelkarperproject de Heide Heerenveen

Op recreatiegebied De Heide is een uniek project gestart met uitgezette spiegelkarpers. Al deze Spiegelkarpers werden bij de laatste uitzetting eenzijdig gefotografeerd (en wel de linkerflank ). Elke spiegelkarper beschikt immers over een geheel eigen schubbenpatroon (vingerafdruk) en zijn zodoende tot in lengte van jaren weer te herkennen. Dit project heeft als doel de variatie aan schubbenpatroon van karper in Recreatiegebied De Heide te Heerenveen te vergroten. Het zal daarnaast ook voor alle sportvissers een schat aan gegevens opleveren betreffende de groei, lengte en gewicht evenals het trekgedrag. Dus vissers help dit project slagen en fotografeer elke gevangen spiegelkarper aan de linkerflank (kop in rechterhand). Weeg en meet de karper even en stuur de gegevens naar de gegevensverzamelaars van  “Spiegelkarper project De Heide”.
De gegevens worden netjes bewaard in een map en naar loop van jaren hopen we een uniek boekwerk te hebben van gegevens waar je veel uit kan halen. Denk bijvoorbeeld aan de voedselrijkheid van het water in verhouding tot de bezetting aan karper en dergelijke. Ook kan dit project een positief signaal afgeven dat wij, sportvissers, serieus met ons hobby bezig zijn en niet zomaar ergens wat vis uitzetten. Natuurlijk ligt de map met gegevens van tijd tot tijd ter inzage op bepaalde evenementen zoals b.v. ledenvergaderingen. Elke gevangen spiegelkarper hoort dan ook thuis in het bestand. Er zijn tevens al meldingen binnen van spiegels uit een ouder bestand. 

Aandachtspunt:

Veilig hanteren & zakken van karpers

Een karper kun je ook voor slechts enkele minuten weg moeten hangen om het e.e.a. in orde te maken of voor te bereiden. Ook dan is het heel belangrijk dat je dan een aantal dingen goed doet, zodat de karper ook voor die enkele minuten veilig hangt en niet beschadigd.

Gebruik ALTIJD een goede natte onthaakmat bij het vissen op karper.

Zo “zak” je een karper als het moet:

ZAKKEN VAN EEN KARPER.

 Altijd op een onthaakmat.

 Alleen als het niet anders kan.

 Zo kort mogelijk.

 Zo groot mogelijke goede waterdoorlaatbare zak gebruiken. Hoe groter hoe beter.

 Maak de zak eerst kletsnat.

 Stroop de zak helemaal op tot je alleen nog maar de bodem en de stiknaad ziet.

 Strek de stiknaad helemaal uit.

De bodem ligt nu helemaal glad van links naar rechts.

 Schuif of til de karper voorzichtig over de opgerolde randen van de zak.

 Schuif de karper op zijn zij over de stiknaad.
Controleer steeds of de borstvinnen mooi glad naar de staart wijzen en plat tegen het lijf zitten.
Blijf die borstvinnen voortdurend controleren, want die kunnen het makkelijkste beschadigen (breken).

 Rol nu de bewaarzak weer af maar laat de karper op de mat liggen. Verschuif of verplaats hierbij de karper NIET.

 Kijk in de ontrolde bewaarzak of de karper nog mooi op de gestrekte bodem van de bewaarzak ligt.

 Knoop de bovenkant van de bewaarzak goed dicht.
Niet halverwege dichtknopen, maar helemaal bovenin.

 Voel of beide borstvinnen van de karper nog steeds mooi vlak naar achteren liggen.

 Til nu LANGZAAM ZONDER DE KARPER MEE TE TILLEN de bewaarzak op.

 Rol met twee handen de stof op tot je bij de karper bent. Je hebt nu een soort opgerold handvat waar je de karper met twee handen aan kunt optillen. 
Het handvat is nu zo breed als de bewaarzak.
Nu kun je een aantal dingen doen.

Je kunt de karper met zak en al in een afsluitbare onthaakmat leggen en naar het water toe lopen, of de karper in de bewaarzak verplaatsen.

Verplaats je de karper in de bewaarzak, controleer dan voor je gaat tillen eerst weer de borstvinnen.

Kijk of de karper mooi gestrekt ligt en niet gekruld.

Pas ook op voor de staart. Deze lichaamsdelen zijn zeer kwetsbaar en kunnen breken.

Breng de karper naar het water en hou de karper zo laag mogelijk bij de grond.

Pas op dat je zelf ook niet valt.

WAAR WEGHANGEN:

 Altijd in hetzelfde water als de vangst.

 In een diep en rustig deel van het water.

 Niet/NOOIT in (sterk) stromend water.

 Let op de wind en golven en zorg dat de karper NIET tegen de oever aan kan klotsen.

 In het zicht.

 NOOIT tussen waterplanten of rietstengels ook niet overdag en ZEKER niet ‘s nachts.

 NOOIT boven of in de buurt van stenen of scherpe objecten.

VOLDOET DE BEWAARPLEK NIET AAN DEZE EISEN, DAN NIET ZAKKEN!!!

Veranker de bewaarzak heel erg goed met het touw van de bewaarzak aan een bankstick of aan een dikke tak op de oever. Geef gerust speling met touw en hang de zak niet strak op of tegen de oever.

Een karper in een bewaarzak die loskomt is ten dode opgeschreven.

Ze kunnen niet eten en niet zwemmen en zitten opgesloten in jou bewaarzak tot de dood er op volgt.

Auteur: Mike van Zijl (2006)