Skip to content Skip to footer

Evemeneten

Roofvisdag boot November 2022!

Beste leden,

Wegens succes van afgelopen jaren wordt er ook dit jaar een roofvisdag boot georganiseerd. De roofvisdag zal op 13 november 2022 in de Weerribben plaatsvinden.

Datum: 13 november 2020
Tijd: 08:00 tot 15:00 uur
Locatie: Waterrijk Weerribben Wieden
Trailerhelling: Driewegsluis (maps locatie: bekijk hier)
Deelname: Inschrijving per koppel
Inschrijfgeld: 10 euro per koppel (kan voldaan worden na inschrijving)

Na de inschrijving ontvangen de deelnemers aanvullende informatie over de roofvisdag.


Schrijf je in via het onderstaande formulier:

  Agenda ALV 2022

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Notulen ALV 2021
  5. Jaarverslag 2021
  6. Financieel jaarverslag / begroting 2022
  7. Verslag en benoeming kascommissie
  8. Bestuurssamenstelling
  9. Visuitzet/harkboot
  10. Spoorput / visrechten gemeentewater)
  11. Wedstrijdparcours (vissteigers)
  12. Activiteiten 2022/2023
  13. Rondvraag en sluiting